Skip to main content

Condicions generals d'ús

Darrera actualització : Divendres 5 Abril 2024 a les 18:59

Avis legal

El lloc web madrid.danslenoir.com (d'ara endavant, "el Lloc") és editat per la companyia Dans le Noir? SL, societat per accions simplificada amb seu social situat a PLAZA BIOMBO, 5 a Madrid, inscrita al Registre de Comerç i Societats de Madrid sota el número B65173130 (d'ara endavant, "la Companyia").

Director de publicació: Edouard de Broglie
Email de contacte:
Número de telèfon de contacte: 0142710868

El lloc madrid.danslenoir.com està allotjat per la companyia OVH
Seu social: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix, França
Tel. +33 (0)8 99 70 17 61 (trucada no sobretaxada)
www.ovhcloud.com

Article 1 – Generalitats

Les presents condicions generals de venda i d'ús (d'ara endavant les "CGU") regulen qualsevol ús del Lloc pels seus usuaris (d'ara endavant l’/els "Usuari(s)").

Les CGU en curs de validesa són accessibles en qualsevol moment al Lloc, en llengua francesa. Si fossin traduïdes a una altra llengua i en cas de divergència entre les dues versions, la versió francesa de les CGU prevaldria sobre la versió traduïda.

L'Usuari reconeix que el fet per ell d'utilitzar el Lloc comporta adhesió i acceptació plena i entera, sense restricció ni reserva, de les presents CGU. L'Usuari renuncia, per tant i en particular, a prevaler-se de qualsevol document contradictori, que seria inoposable a la Societat.

La Societat es reserva la possibilitat d'adaptar o de modificar en qualsevol moment les presents CGU; les noves CGU seran, si escau, immediatament publicades en línia.

Si tot o part de les estipulacions de les presents CGU resultessin inaplicables, il·legals o invàlides, les altres disposicions romandrien en vigor.

Article 2 – Objecte del Lloc

El Lloc permet realitzar reserves i/o compres de targeta regal a l'establiment "Dans le Noir" de MADRID (d'ara endavant, "l'Establiment Dans le Noir"), subjectes a les condicions generals de venda d'aquest establiment.

Article 3 - Dret de Propietat Intel·lectual

La totalitat del contingut accessible a través del Lloc (textos, CGU, marques, codis, il·lustracions, imatges, etc.) és propietat exclusiva de la Societat i/o dels seus socis i està protegit per les lleis franceses i internacionals relatives a la propietat intel·lectual.

Qualsevol reproducció total o parcial d'aquest contingut sense l'acord escrit i prèvi de la Societat està estrictament prohibida i és susceptible de constituir un delicte de falsificació.

Article 4 – Reclamació – Controvèrsies

En cas de reclamació, controvèrsia o per a qualsevol sol·licitud d'informació, l'Usuari s'adreçarà en prioritat a la Societat per trobar una solució amistosa per correu a l'adreça de la Societat que figura a l'encapçalament de les CGU.

Qualsevol controvèrsia resultant de la formació, de la interpretació o de l'execució de les presents CGU serà de la competència exclusiva dels jutjats de dret comú respecte als nostres Usuaris no professionals i dels tribunals del districte de Madrid, no obstant pluralitat de defensors o crida en garantia, respecte als nostres Usuaris professionals.

L'Usuari també pot consultar la plataforma europea de resolució en línia de controvèrsies a través d'aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Article 5 - Accés al Lloc

Subjecte a les disposicions d'aquest article, el Lloc és accessible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i tot l'any.

L'accés al Lloc necessita una connexió a internet d'alta velocitat.

La Societat en cap cas pot garantir que l'accés al Lloc no patirà cap interrupció, tenint en compte les dificultats tècniques inherents a la xarxa Internet. Per aquest motiu, la responsabilitat de la Societat no podrà ser compromesa, particularment, en cas de mal funcionament en l'accés al Lloc i de ralentiment temporal de la velocitat d'obertura de les pàgines del Lloc.

De la mateixa manera, es té per entès que la responsabilitat de la Societat mai podrà ser compromesa en cas de suspensió temporal de l'accés al Lloc per raons de manteniment.

La Societat no és en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que podrien resultar de l'ús del Lloc, tals com particularment, pèrdua de dades, virus informàtic, suspensió de Funcionalitat(s), ús fraudulent de targeta bancària...

Tots els materials i programaris necessaris per a l'accés al Lloc queden exclusivament a càrrec de l'Usuari. Correspon a l'Usuari prendre totes les mesures apropiades de manera a protegir les seves pròpies dades i/o programaris de la contaminació per possibles virus.

Article 6 - Funcionalitats

El Lloc permet a l'Usuari accedir a tot o part de les funcionalitats següents:

  • consulta de la informació sobre les prestacions proposades per l'Establiment "Dans le Noir" (exemple: calendaris, horaris, descripcions dels menús, Targeta Regal, tarifes, etc.),
  • reserves: l'Usuari pot reservar prestacions proposades per l'Establiment "Dans le Noir",
  • comandes de targeta regal: l'Usuari pot comprar una o més targetes regals en línia i rebre-les per correu electrònic.

La Societat no és responsable de la indisponibilitat del Lloc en cas d'operacions de manteniment, d'actualització, de prova, de seguretat, de reparació, d'interrupció d'energia, o de qualsevol altra interrupció de qualsevol naturalesa que sigui.

Article 7 - Responsabilitats

En la seva qualitat de gestor del Lloc, la Societat no és responsable de l'execució de les prestacions reservades o adquirides per l'Usuari al Lloc, les quals són assegurades per l'Establiment "Dans le Noir".

La Societat no pot ser considerada responsable dels danys resultants de l'ús del Lloc i del seu contingut o d'altres llocs que li estan vinculats, incloent i sense limitació, qualsevol perjudici financer o comercial, pèrdua de programa o de dades del sistema d'informació de l'Usuari. La responsabilitat de la Societat no pot ser compromesa, directament o indirectament, a causa d'inexactituds, omissions o errors o tots fets equivalents relatius a les informacions subministrades al Lloc.

La Societat s'esforça per actualitzar en temps oportú els continguts difosos al Lloc però no podria veure la seva responsabilitat compromesa en cas de difusió d'una informació inexacta o obsoleta.

L'Usuari és l'únic responsable de la interpretació i de l'ús que fa de les informacions presents al Lloc. Cada usuari es compromet a que el seu ús del Lloc:

  • No contravingui de cap manera a les lleis i reglamentacions vigents que li són aplicables;
  • No contingui o generi de manera intencionada ni virus, ni programes susceptibles de causar danys al Lloc, a la Societat, a tercers o als seus béns.

Si l'Usuari creu haver detectat una informació inexacta sobre el fons o sobre la forma, pot senyalar-ho al Director de la publicació del Lloc mencionat a l'encapçalament de les presents.

Correspon a tot Usuari que constati l'existència d'un contingut manifestament il·lícit al lloc web notificar-ho a l'allotjador mencionat a l'encapçalament de les presents, segons el formalisme previst per la reglamentació vigent.

Article 8 - Enllaços hipertext

Els Llocs podran proposar enllaços hipertext cap a llocs web editats i/o gestionats per tercers. La seva presència no significa que estiguin recomanats o aprovats per la Societat. En la mesura que no s'exerceix cap control sobre aquestes recursos externs, l'Usuari reconeix que la Societat no assumirà cap responsabilitat relativa a la posada a disposició d'aquestes recursos, i no podrà ser considerada responsable quant al seu contingut.

Article 9 - Dades personals

La política de privacitat del Lloc és accessible aquí.

Desa
Preferències d'usuari de cookies
Utilitzem cookies per assegurar-nos que obtinguis la millor experiència en el nostre lloc web. Si rebutges l'ús de cookies, aquest lloc web pot no funcionar com s'espera.
Accepta tot
Rebutja tot
Essencial
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No es poden desactivar.
Joomla! Engagebox
Acceptar
Analítica
Eines utilitzades per analitzar les dades per mesurar l'eficàcia d'un lloc web i per entendre com funciona.
Google Analytics
Acceptar
Rebutjar